/Files/images/2020-2021/Нове зображення.png2020-2021

НАКАЗ

Про організацію освітнього процесу

з використанням технологій

дистанційного навчання

у період з 26 – 30.10.2020 року

На виконання листа відділу освіти 21.10.2020 № 1397/01-13«Про вжиття заходів протидії розповсюдження COVID-19», з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: ст.9 - Форми здобуття освіти Закону України «Про освіту», ст.4- Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про дистанційне навчання, з метою організації роботи закладу освіти під час пандемії

НАКАЗУЮ:

1. Організувати освітній процес закладу освіти у період з 26 - 30.10.2020 року шляхом використання технологій дистанційного навчання, а саме: інтерактивної платформи Google Classroom, та месенджерів (Viber, Telegram) за вибором учителя.

2.Учителю інформатики Святун А.В.:

1) на платформі Google Classroom створити курси для 1-11 класі для забезпечення використання педагогічними працівниками технологій дистанційного навчання;

2) забезпечувати технічну підтримку роботи платформи Google Classroom.

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Устиновій О.В.:

1) надавати педагогічним працівникам методичну допомогу щодо організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання.

2) інформувати вчителів про можливості, які надають освітні платформи для саморозвитку та підвищення кваліфікації.

3) попередити педагогів школи, щодо заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у друкованому вигляді, буде після 2.11.2020 року .

4) координувати виконання педагогічними працівниками освітніх програм за період з 26 – 30.10.2020 року.

2

4.Класоводам, учителям-предметникам:

1) розробляти щоденні завдання для учнів згідно розкладу та навантаження і розміщувати їх на власних сторінках відкритих до вільного доступі для учнів та батьків;

2) забезпечити виконання освітніх програм у 1-11 класах шляхом організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей та оптимізації графіку освітнього процесу, не допускаючи перевантаження учнів.

3) здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання зручним способом з подальшим занесенням до відповідних сторінок класного журналу.

4) забезпечити виконання методичної, організаційно-педагогічної роботи.

5.Класним керівникам 1-11 класів:

1) у телефонному та онлайн-режимі консультувати учнів та їх батьків про організацію освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання та методи його запровадження;

2) тісно співпрацювати з вчителями предметниками та контролювати виконання учнями завдань;

3) здійснювати зворотній зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та онлайн-режимі;

4) проводити просвітницьку роботу з учнями та їх батьками щодо заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, індивідуального захисту та особистої гігієни;

5) здійснювати психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання.

6. Завгоспу школи Чекалову М.Г.:

1) скласти графік роботи технічного персоналу по школі (під підпис).

2) контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм по школі.

7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою;

Директор школи Ольга ЧЕКАЛОВА

НАКАЗ

Про організацію змішаного навчання

з використанням технологій дистанційного

навчання у закладі освіти на період

з 25.11.2020 року по 04.12.2020 року

У зв’язку зі збільшенням кількості учнів і вчителів, у яких спостерігаються прояви ГРВІ, за результатами моніторингу захворюваності учнів по класах, на підставі рішення педагогічної ради школи від 24.11.2020 року (протокол № ), з метою попередження поширення захворювань серед дітей та працівників закладу

НАКАЗУЮ:

1. Організувати у закладі освіти на період з 25.11.2020 року по 04.12.2020 року змішану форму навчання ( поєднання онлайн та офлайн-навчання)для учнів 5-11 класів.

2. Затвердити схему змішаного навчання:

Клас 25-27.11 30.11-04.12
1 клас очне навчання очне навчання
2А,Б клас очне навчання очне навчання
3 клас очне навчання очне навчання
4 клас очне навчання очне навчання
5 клас очне навчання дистанційне навчання
6 клас дистанційне навчання очне навчання
7 клас очне навчання очне навчання
8 клас дистанційне навчання очне навчання
9 клас дистанційне навчання очне навчання
10 клас очне навчання дистанційне навчання
11 клас дистанційне навчання очне навчання

2

3. Учителям – предметникам:

1) внести коректировку в календарне планування (проведення контрольних видів робіт в офлайн режимі) для учнів на період з 25.11.2020 року по 04.12.2020 року і запланувати (не менше 30%) проведення онлайн - уроків під час дистанційного навчання;

2) своєчасно ,згідно розкладу занять, розміщувати матеріали уроку на власних сторінках платформи Google Classroom;

3) проводити онлайн-уроки згідно розкладу занять;

2) здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час змішаного навчання з використанням технологій дистанційного навчання зручним способом з подальшим занесенням до відповідних сторінок класного журналу.

4. Керівникам гуртків: забезпечити шляхом дистанційної роботи з гуртківцями виконання плану роботи на період змішаного навчання.

5. Класним керівникам 5-11 класів:

1) тримати на контролі освітній процес учнів, активізувати роботу батьків щодо організації дистанційного навчання своїх дітей;

2) здійснювати зворотній зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та онлайн-режимі;

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Устиновій О.В.:

1) надавати педагогічним працівникам методичну допомогу щодо організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання.

2) координувати виконання педагогічними працівниками освітніх програм за період з на період з 25.11.2020 року по 04.12.2020 року.

7. Медичній сестрі школи Лисенко Ю.П.: організувати вхідний контроль за станом здоров’я всіх учасників освітнього процесу, забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострих респіраторних інфекцій .

8. Техпрацівникам закладу здійснювати щоденне дезінфікування поверхонь усіх приміщень школи. Під час прибирання знезаражувати меблі, обладнання, крани і раковини, дверні ручки, підлогу.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою;

Директор школи Ольга ЧЕКАЛОВА

1. Про організацію освітньогопроцесу з використаннямтехнологійдистанційногонавчанняпід час надзвичайнихобставин.

Слухали: Заступника директора з навчально-виховноїроботи Устинову О.В.

Вона ознайомила присутніх з наказом МОНУ від 09.09.2020 року № 1115 «Деяки питання організаціїдистанційного навчання», листом МОНУ від 22 січня 2015 року №1/9-26 «Щодо використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» школа на період карантину може перейти на дистанційну форму навчання з метою виконання навчальних програм.

Вона наголосила на те,що у разі зміни рівня небезпеки епідемічної небезпеки поширенняCOVID -19 та оперативного переходу школи на іншу форму навчання, в школі передбачено організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій. Акцентувала увагу ,що для вчителів було організовані методичні консультації щодо віддаленого навчання,вчителі пройшли практичні заняття роботи на різних платформах та сервісах. Повідомила що передбачені альтернативні форми організації навчання здобувачів освіти які не забезпечені ТЗН. Сказала,що з метою вивчення рівня забезпеченості вчителів та учнів закладу технічними засобами навчання для проведення та участі в онлайн- уроках проведено опитування. В ході якого було з’ясовано,що рівень забезпеченості учнів для проведення онлайн -уроків складає 90%, вчителів 100%. Ольга Вікторівна нагадала,що класні керівники для батьків учнів 1-9 класів навали консультації з організації навчання дитини з використанням дистанційних технологій .

Ольга Вікторівна представила для затвердження Загальний алгоритм дійщодоорганізаціїосвітньогопроцесу з використаннямтехнологійдистанційногонавчанняпід час надзвичайнихобставин (додаток)

Виступила: вчитель інформатики Святун А.В., яка повідомила що для здійснення зворотнього зв’язку в закладі запроваджено електронні журнали

(Платформа Мої знання), означила алгоритм роботи з електронними журналами. Запропонувала провести для молодих вчителів ряд занять щодо роботи з електронними журналами.Вона представила електронну освітню платформуGoogleKlassroom, електронні комунікаційні онлайн сервіси та інструменти для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин .Вона повідомила,що для проведення онлайн-уроків вчителі будуть використовувати платформи та цифрові сервіси GoogleKlassroom,Zoom, Meet,Viber.

Ухвалили:

1. Визначити вчителя інформатики Святун А.В. відповідальною особою, координатором дистанційного навчання під час надзвичайних обставин.

2.ЗатвердитиЗагальний алгоритм дійщодоорганізаціїосвітньогопроцесу з використаннямтехнологійдистанційногонавчанняпід час надзвичайнихобставин . (додаток).

3. З метою забезпечення в школі єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища:

1) схвалити електронну освітню платформуGoogleKlassroom,Meet,Zoom, для створення простору організації освітнього процесу використанням технологій дистанційного (змішаного) навчання під час надзвичайних обставин.

2) схвалити комунікативний простір для налагодження первинної комунікації між учасниками освітнього процесу, оперативного інформування щодо динамічних змін та оголошень від адміністрації школи :

-закриті групи, спільноти класів (у Viber, Messenger)

- офіційнасторінка сайту закладу освіти

4. Вчителям предметникам :

1)для здійснення зворотнього зв*язку з батьками в закладі постійно вести електронні журнали ( Платформа Мої знання);

2) для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров'я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), забезпечити використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв'язок тощо).

3) оцінюваннярезультатівнавчанняучнівпроводити за видами оцінювання, визначенимиспеціальними законами, і відповідно до критеріїв, визначених МОН України;

4) облікнавчальних занять і результатівнавчанняучнівпід час дистанційногонавчанняздійснювативідповідно до законодавства (у класномужурналі, свідоцтвахдосягнень).

5. Вчителю інформатики Святун А.В.:

1)Під час осінніх канікул активізувати роботу з вивчення вчителями технологій дистанційного навчання,освоєння сучасних інструментів для проведення уроків в синхронному режимі, онлайн-конференцій,інтерактивних робочих аркушів для асинхронного навчання.

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Устиновій О.В. 1)розробити проект розкладу уроків в синхронному режимі (онлайн-уроків) з дотриманням санітарних правил і норм з розрахунку 30% (п.7 розділ І Положенняпро дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти) навчального часу, передбаченою освітньою програмою закладу до 12.10.2020.

7. Організацію адміністративного контролю за виконанням освітніх програм в період дистанційного (змішаного) навчання здійснюється відповідно до п.12 розділу І Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

8. Класним керівникам:

1) провести роз’яснювальну роботу з батьками та учнями, щодо обов’язковості виконання завдань;

2)проводити моніторинг отримання та виконання учнями завдань;

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради

Терпіннівської ЗОШ І-ІІІ ст.

протокол від ..2020р. №

Загальний алгоритм дійщодоорганізаціїосвітньогопроцесу з використаннямтехнологійдистанційногонавчанняпід час надзвичайнихобставин

1. Адміністраціяшколи:

1.1.Вивчає нормативно-правову базу з організаціїосвітньогопроцесу з використаннямтехнологійдистанційногонавчанняпід час надзвичайнихобставин.

1.2.Проводить моніторингзабезпеченості та наявності умов для дистанційногонавчання в учнів закладу освіти.

1.3.Вивчає стан забезпечення та в разінеобхідностінадає в користування педагогам комп’ютернутехніку закладу.

1.4. Проводить моніторингдистанційних платформ і цифровихсервісів та затверджуєті, якінайбільшепідходитимутьучням і педагогам для організаціїосвітньогопроцесу з використаннямтехнологійдистанційногонавчанняпід час надзвичайнихобставин з урахуваннямособливостейосвітньогопроцесу закладу освіти.

1.5.Організовуєнавчанняпедагогічногоколективу.

1.6.Проводить роботу щодовнесеннязмін у календарно-тематичнеплануванняучителів з метою інтеграції та ущільненнянавчальногоматеріалуіззатвердженнямцихзмін.

1.7.Затверджуєоновленірозкладиуроків і навчальних занять, корекційно-розвиткових занять тощо.

1.8.Забезпечуєфункціонування і оновлення сайту закладу освіти у закладці «Дистанційненавчання», у якомурозміщуютьсяпосилання для опрацювання та виконанняучнями.

1.9.Розробляє та доводить до відомапрацівників порядок облікуробочого часу та веденнянеобхідноїдокументації.

1.10.Затверджує режим роботипедагогічнихпрацівників в умовахдистанційногонавчання.

1.11.Сприяєпоширеннюдосвідуроботипедагогів на сайті закладу освіти та іншихосвітніхінформаційних ресурсах.

1.12.Проводить онлайн-наради, семінари, вебінари, консультації, відеоконференції з педагогічнимипрацівниками.

1.13.Розробляє заходи щодозабезпеченнярізних форм зв’язку з батьками, організовує роботу консультаційних онлайн пунктів. 2.Педагогічні працівники:

2.1 Вивчають стан забезпеченості і можливостейучнівщододистанційногонавчання;

2.2 Уносятьзміни до календарно-тематичногопланування та ущільненнянавчальногоматеріалу.

2.3 Здійснюютьсамоосвітню роботу з вивченнятехнологійдистанційногонавчання

2.4 Виконуютьосвітнюпрограму для досягненняучнямипередбаченихрезультатівнавчання, тобтонадаютьінформаціющодообсягу та змістунавчальногоматеріалу, завдань на йогозакріплення, перевіряють й оцінюютьїх та надаютьвідгуки на виконанізавдання, використовуючиелектроннуосвітню платформу GoogleClassroom, комунікаційні онлайн сервіси та інструменти; співпрацюють з усімаучасникамиосвітньогопроцесу.

2.5 Учителі закладу освіти в години, відповідно до опублікованого на сайтішколирозкладу, знаходяться в онлайн режимі. У цей час учні, якіпотребуютьконсультацій, можутьцимипослугамискористатися, зв’язавшисьіз педагогом через онлайн ресурси. Учителі-предметники можутьпопрацюватиіндивідуально з тимидітьми, якіцьогопотребують.

2.6 Складаютьіндивідуальніпланироботиабоіншідокументи з облікусвогоробочого часу; ведутьшкільнудокументацію;

2.7 Післязакінченнякарантиннихобмеженьпроводятьмоніторингзасвоєннянавчальногоматеріалу, організовують за потреби коригувальненавчання.

3.Здобувачі освіти:

3.1 Здійснюють регулярну та змістовну взаємодію з педагогічними працівниками в синхронному або асинхронному режимі відповідно до розкладу занять з метою виконання освітньої програми для досягнення передбачених навчальними програмами результатів навчання; опрацьовують зміст навчального матеріалу, завдання на його закріплення, виконують творчу, навчально – дослідницьку роботу, беруть участь у підсумкових роботах, тестуваннях тощо, використовуючи електронну освітню платформу GoogleClassroom, доступні комунікаційні онлайн сервіси та інструменти

3.2 Опрацьовуютьвідгуки на виконанізавдання, рекомендації, наданівчителями,

3.3 Дотримуютьсяпринципівакадемічноїдоброчесності.

3.4Для учнів, які не маютьможливостіздійснюватиосвітнюдіяльність з використанням синхронного чи асинхронного режимів з поважних причин ( станздоров’я, відсутність доступу ( обмежений доступ) до мережіІнтернетаботехнічнихзасобівнавчання, зокремадітейізсімей, якіперебувають у складнихжиттєвихобставинах, багатодітних, малозабезпеченихсімейтощо, заклад освітизабезпечуєвикористанняіншихзасобівкомунікації, доступних таким учням (телефонний, поштовийзв’язоктощо)

4.Батьки( відповідно до п.13 розділу 1 Положення про дистанційну форму здобуттяповноїзагальноїсередньоїосвіти, затвердженого наказом МОН Українивід 08.09.2020. №1115) :

4.1Сприяють виконаннюдитиноюосвітньоїпрограми, навчальнихпрограм з окремихпредметів, дбають про психічне і фізичнездоров’ядітей, формують у них навички здорового способу життя

4.2Сприяють дотриманнюдітьмиакадемічноїдоброчесності в освітньомупроцесі.

4.3Якщо батьки під час організаціїосвітньогопроцесу з використаннямтехнологійдистанційногонавчання не виконуютьсоїобов’язкищодозабезпеченняздобуттядитиноюосвіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньомупроцесіпротягом10робочихднівпідряд з невідомих причин,заклад освітиінформує про цевідповідну службу у справахдітей.

НАКАЗ

Про організацію освітнього процесу

з використанням технологій

дистанційного навчання

у період з 11 – 22.01.2021 року

Згідно постанови Кабінета Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 » з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, ст.9 Форми здобуття освіти Закону України «Про освіту», ст.4 Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти, Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про дистанційне навчання з метою організації роботи закладу освіти під

НАКАЗУЮ:

1. Організувати освітній процес закладу освіти у період з 11-22.01.2021 року шляхом використання технологій дистанційного навчання, а саме: інтерактивної платформи Google Classroom, та месенджерів (Viber, Telegram) за вибором учителя.

2.Учителю інформатики Святун А.В.:

1) за потребою вчителів надавати консультації з використання педагогічними працівниками технологій дистанційного навчання;

2) забезпечувати технічну підтримку роботи платформи Google Classroom.

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Устиновій О.В.:

1) надавати педагогічним працівникам методичну допомогу щодо організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання.

2) інформувати вчителів про можливості, які надають освітні платформи для саморозвитку та підвищення кваліфікації.

3) попередити педагогів школи, що заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у друкованому вигляді, буде після 24.01.2021 року .

2

4) координувати виконання педагогічними працівниками освітніх програм за період з 11 – 22.01.2021 року.

4.Класоводам, учителям-предметникам:

1) Розробляти щоденні завдання для учнів згідно розкладу та навантаження і розміщувати їх на власних сторінках відкритих до вільного доступі для учнів та батьків;

2) забезпечити виконання освітніх програм у 1-11 класах шляхом організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей та оптимізації графіку освітнього процесу, не допускаючи перевантаження учнів;

3) здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання зручним способом з подальшим занесенням до відповідних сторінок класного журналу;

4) забезпечити виконання методичної, організаційно-педагогічної роботи;

5) проведення кожного уроку та отримані оцінки своєчасно заносити до електронного журналу;

6) згідно навантаження з предмету 30% уроків проводити через відеозв*язок ;

7) контролювати залучення учнів до освітнього процессу;

8) наблизити робочий час в дистанційному режимі до затвердженого в закладі розкладу навчальних занять та відповідно педагогічного навантаження.

9) зробити запис «Дистанційне навчання» у правій частині журналу у графі «Зміст уроку»

5.Класним керівникам 1-11 класів:

1) у телефонному та онлайн-режимі консультувати учнів та їх батьків про організацію освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання та методи його запровадження;

2) тісно співпрацювати з вчителями предметниками та контролювати виконання учнями завдань;

3) здійснювати зворотній зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та онлайн-режимі;

4) проводити просвітницьку роботу з учнями та їх батьками щодо заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, індивідуального захисту та особистої гігієни;

5) здійснювати психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання.

6. Завгоспу школи Чекалову М.Г.:

1) скласти графік роботи технічного персоналу по школі (під підпис).

3

2) контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм по школі.

7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою;

Директор школи Ольга ЧЕКАЛОВА

До увагибатьків та здобувачівосвіти!
Пропонуємо вам ознайомитися з особливостямиорганізаціїосвітньогопроцесупід час дистанційногонавчання.

Відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадженняобмежувальнихпротиепідемічнихзаходів з метою запобіганняпоширенню на територіїУкраїнигостроїреспіраторноїхвороби COVID-19, спричиненоїкоронавірусом SARS-CoV-2», запровадженолокдаун з 8 по 24 січня 2021 року включно.

з 11 січня по 24 січня 2021 року освітнійпроцес у закладіосвіти для здобувачівосвіти 1- 11 класів буде здійснюватисядистанційно.

З метою якісногоздійсненняосвітньогопроцесу на періоддистанційногонавчаннявсіпедагогічніпрацівники закладу згідно з розкладомбудутьпроводити уроки та іншізапланованізіздобувачамиосвіти заходи з використанням платформ, мобільнихдодатків, інтернет-сервісів .

При проведенніуроків 30% матеріалу буде викладатися синхронно з використаннямплатформи ZOOM, 70% – асинхронно (завдання, письмовіроботи, тестування, лабораторні та практичніроботитощо) через сервісGoogleClassroom.Для учнів у якихвідсутнійІнтернетабоіншітехнічніпристроївчителінадаватимутьконсультації у телефонному режимі, через СМС з завданнями з предметів на кожнийконкретний день за розкладом.
Просимо дотримуватисязазначеного порядку, толерантності та взаєморозуміння у спілкуванні.

Зворотнійзв’язокзіздобувачамиосвітиздійснюватиметьсямесенжери, соцмережі, освітніресурсиGoogle (письмовіроботи, тестування, опитувальники, форми з тестами і презентуванняроботи через відеозв’язок).
Класоводами 1-4 та класнимикерівниками 5-11 класів буде підтримуватисязв’язокіз батьками здобувачівосвіти через мобільнідодаткиViber, Telegram, а в разі потреби будутьнадаватисярекомендаціїщодоопануванняпрограмовогоматеріалу.
Бажаємоміцногоздоров’я, невтомноїпраці, впевненості у власних силах, наполегливогопрагнення до новихзнань!

Карантин з 25.05- 22.06.2020

Наказ "Про продовження режиму карантину та організації роботи закладу"

Графік чергування непедагогічних працівників у закладі освіти

Заходи щодо організації роботи закладу в умовах карантину

Індивідуальні плани роботи вчителів


Карантин з 12.05- 22.05.2020

Наказ "Про продовження режиму карантину та організації роботи закладу"

Графік чергування непедагогічних працівників у закладі освіти

Заходи щодо організації роботи закладу в умовах карантину

Індивідуальні плани роботи вчителів


Карантин з 27.04- 11.05.2020

Наказ № 052 "Про продовження режиму карантину та організації роботи закладу"

Наказ № 053 «Про організоване закінчення 2019/2020 навчального року в ТЕРПІННІВСКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ»

Графік чергування непедагогічних працівників у закладі освіти

Заходи щодо організації роботи закладу в умовах карантину

Індивідуальні плани роботи вчителів


Карантин з 06.04-24.04.2020

Наказ Про продовження режиму карантину для запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19 в Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів

Наказ № 047 «Про продовження режиму карантину для запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19 в Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів»

Графік чергування непедагогічних працівників у закладі освіти

Заходи щодо організації роботи закладу

Індивідуальні плани роботи вчителів


Карантин з 13.03-03.04.2020

Наказ № 044 «Про запровадження обмежувальних заходів у зв’язку з оголошенням карантину»,

Наказ № 045 «Про роботу закладу під час карантину»

Графік чергування непедагогічних працівників у закладі освіти

Індивідуальні плани роботи вчителів

Кiлькiсть переглядiв: 122