«АБЕТКА ЗДОРОВ'Я»

МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГАМ


Початок навчального року для шко­лярів пов'язаний не тільки з отри­манням нових знань, але і з ризиком дістати проблеми зі здоров'ям. Основою ус­пішної навчальної діяльності є стимуляція пізнавальної активності. А для цього необ­хідні:

високий рівень розвитку всіх пізна­вальних процесів; фізичне здоров' я дітей.

Те, що діти шкільного віку потребують допомоги з боку педагогів, психологів і лі­карів, доводити нікому не треба. Важливо, щоб ця допомога мала психопрофілактичну і психокорекційну спрямованість.

Ці заняття особливо підходять дітям з над­мірною стомлюваністю, виснажуваністю, з неврозами й іншими нервово-психічними розладами на межі здоров'я і хвороби. Не менш важливо використовувати ці вправи в психопрофілактичній роботі з практично здоровими дітьми для психофізичної розряд­ки.

Зазвичай, з початком занять, підвищен­ням шкільного навантаження у дітей погір­шується стан здоров'я, і до п'ятого класу молодші школярі вже мають серйозні про­блеми. Тому, в першу чергу, необхідно нав­чити дітей нескладних вправ з найперших днів у навчальному закладі.

ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ЗОРУ

«Намалюйте» очима 6 кіл за годинни­ковою стрілкою і 6 — проти, заздалегідь за­фіксувавши підборіддя долонями. Сядьте зручно. Очима напишіть цифри від 0 до 9. Голова повинна бути нерухома, підборіддя зафіксоване долонями. Сядьте зручно. Голова нерухома. «На­пишіть» очима сьогоднішню дату. Сядьте зручно, голова нерухома. «На­пишіть» очима сьогоднішній і завтрашній дні тижня.

Примружте або затуліть долонею праве око, а лівим «намалюйте» 3 кола за годинни­ковою стрілкою, 3 — проти. Заплющте ліве око, правим «намалюйте» 3 кола за годинни­ковою стрілкою, 3 — проти. Сядьте зручно, голова нерухома, «на­малюйте» очима квітку з п'ятьма пелюст­ками спочатку за годинниковою стрілкою,потім — проти. Сядьте зручно: плечі розслаблені, голо­ва нерухома. «Напишіть» очима 4 горизон­тальні й 4 вертикальні вісімки. «Намалюйте» очима 6 трикутників за годинниковою стрілкою, потім 6 трикутників.

Голова нерухома. «Напишіть» очима назви кількох овочів (огірок, помідор).

Сядьте зручно і нерухомо зафіксуйте голову. Заплющте ліве око, а правим «напишіть» непарні числа від 1 до 9. Потім заплющте праве око, а лівим «напишіть» парні числа від 2 до 10. «Намалюйте» очима 6 ром­бів за годинниковою стрілкою, а потім 6 — проти. Голова нерухома. «По­ стріляйте» очима праворуч-лі­воруч, вгору-вниз по 6 разів. Заплющте праве око долонею, не торка­ючись повіка, «постріляйте» лівим оком пра­воруч-ліворуч, вгору-вниз по 6 разів, потім заплющте ліве око і так само попрацюйте правим оком (голова нерухома).« Напишіть » очима сьогоднішню дату і день тижня.« Намалюйте » очима спіраль (« пружин­ку») з 12 витків, спочатку зліва направо, а
потім навпаки (голова нерухома). «Намалюйте» очима коло, квадрат, трикутник спочатку за годинниковою стріл­кою, а потім навпаки в тому ж порядку (го­лова нерухома).«Прокресліть» очима зиґзаґ справа наліво і навпаки по 15 секунд в кожну сто­рону. «Прокресліть» очима зиґзаґ згори до­низу і назад по 15 секунд, пам'ятайте, що голова нерухома. «Напишіть» очима собі два хороших лагідних слова. Голова зафіксована долоня­ми. «Напишіть» очима сьогоднішній день тижня і місяць. Розбийтеся на пари, сядьте один навпроти одного.

« Напишіть у очима по 2— 3 хороших слова один одному, а потім вимовте їх

вголос.

• Поверніть го­лову ліворуч і «на­пишіть» , що ви поба­чили (або ім'я того,

хто там сидить), по­верніть голову пра­воруч і «напишіть» очима, що ви поба- чили.

• «Намалюй­те» очима сонечко з променями спочатку тричі за годинниковою стрілкою, а потім три­чі — проти годинникової стрілки. У положенні сидячи, спершись на спинку стільця, зробіть глибокий вдих. На­хиліться до парти (або столу) і зробіть видих. Повторіть 5—б разів.

У тому ж положенні заплющте очі, сильно примружтеся, потім розплющте очі.
Повторіть 5—6 разів. Сидячи, поставте руки на пояс. Повер­ніть голову ліворуч, подивіться на лікоть лівої руки. Оберніться направо і подивіться на правий лікоть. Виконайте 4—5 разів. Відставте на 15—20 см палець, по черзі по 2—3 секунди дивіться то на дошку (стіну), то на палець. Повторіть 5—6 разів.

Витягніть руки вперед, подивіться на кінчики пальців, підніміть руки вгору, зро­бивши при цьому вдих, опустіть руки — ви­дих. Зробіть 5—6 разів.

Сидячи, підніміть очі вгору, поглядом обведіть предмети довкола спочатку за годин­никовою стрілкою, потім зробіть коло у зво­ротному напрямку. Повторіть 5—6 разів. Заплющте повіки. Помасажуйте їх кін­чиками пальців 10—15 секунд.

ВПРАВИ НА РЕГУЛЯЦІЮ ДИХАННЯ «Геометричні фігури»

Встаньте прямо. Руки опущені уздовж тіла. Робимо глибокий вдих. Під час вдиху прямі руки поволі піднімаємо до рівня гру­дей долонями вперед. Затримуємо дихання. Спрямуйте увагу в центр долонь, уявіть, що там «гаряча монета». Тепер поволі видихає­мо. Видихаючи, креслимо обома руками од­ночасно в повітрі перед собою два кола. Опустили руки. Спробуйте затримати дихання на видиху, наскільки це можливо. Повторіть вправу спочатку, але на видиху перед собою малюйте трикутники. Знову виконайте цю вправу, але малюйте перед собою на видиху два квадрати.

«Чайка»

Станьте прямо, руки опущені уздовж тіла. Зробіть глибокий вдих через ніс. Під час вди­ху руки підніміть через сторони до рівня пле­чей. Затримайте дихання. Підібгайте праву ногу, заплющте очі і спробуйте утримати рівновагу. Зробіть повільний видих через ніс, опустіть при цьому руки через сторони вниз, станьте на обидві ноги і розплющте очі. Затримайте дихання на видиху і постарай­теся не дихати якомога довше. Знову поволі глибоко вдихніть через ніс, підніміть руки через сторони до рівня плечей, затримайте дихання, заплющивши очі, і підібгайте ліву ногу. Постарайтеся утримувати рівновагу. Не розплющуючи очей, поволі з силою видих­ніть через ніс. Опустіть руки додолу і станьте на обидві ноги. Розплющте очі.

«Сова»

Стисніть правою рукою ліве плече. Го­лову поверніть ліворуч і подивіться назад через плече. Розведіть із силою плечі. Зробіть глибокий вдих через ніс. Затримайте дихан­ня. Поволі з силою видихніть через рот. По­дивіться назад через праве плече. Знову з силою розведіть плечі, зробіть вдих. Затри­майте дихання і поволі з силою видихніть через рот. Опустіть руки, нахиліть голову на груди. Зробіть вдих і видих у вільному режимі. Повторіть вправу, тримаючи лівою рукою праве плече.

«Шапка для роздумів»

Зробіть глибокий вдих через ніс. М'яко загорніть вуха від верхньої точки до мочки («вдягніть шапку»). Затримайте дихання.

Видихніть через рот з відкритим сильним звуком «А-А-А-А». Затримайте дихання.

Знову «вдягніть шапку» — зробіть вдих. Затримайте дихання. Видихніть з сильним звуком «О-О-О-О».

«Співак»

Зробіть глибокий вдих, руки при цьому по­волі підніміть через сторони вгору. Затримай­те дихання. Видихніть з відкритим сильним звуком «А-А-А-А», поволі при цьому опуска­ючи руки. Знову затримайте дихання. Зробіть глибокий вдих, піднімаючи руки до рівня плечей через сторони. Затримайте дихання. Шд час видиху співайте «О-О-О-О», обій­маючи себе за плечі й опускаючи голову на груди. Затримайте дихання на видиху. Зробіть глибокий вдих. Руки при цьому підніміть до рівня грудей і знову затримай­те дихання. Поволі видихніть із сильним звуком «У-У-У-У», опускаючи при цьому руки вниз, а голову на груди.

«Гілочка»

Станьте прямо, опустіть руки уздовж тіла. Поволі піднімайте руки вгору, роб­лячи при цьому глибокий вдих через ніс. Потягніться вгору до сонця — затримайте дихання. Зробіть повільний видих, нахи­ляючись праворуч і тримаючи прямі руки над головою, знову затримайте дихання. Повільний вдих через ніс, випрямляючись. Знову затримайте дихання. Нахиляючись вліво, поволі видихніть через рот. Знову затримайте дихання.

«Ракета»

Станьте прямо, руки опущені уздовж тіла. Зробіть глибокий вдих через ніс, по­волі піднімаючись навшпиньки, піднося­чи руки через сторони вгору, долоні щільно стуліть. Затримайте дихання, потягніться з силою в небо, утримуючи рівновагу — підго­товка ракети до старту. Поволі видихніть з відкритим вільним звуком «А-А-А-А», опус­каючи при цьому руки через сторони донизу й одночасно опускаючись на повну ступню. Знову зробіть глибокий вдих через ніс, так само потягніться і затримайте дихання, а ви­дихніть із силою, різко і стисло зі звуком «А», опустивши руки через сторони донизу.

ВПРАВИ НА ПСИХОМ'ЯЗОВЕ ТРЕНУВАННЯ «Гра з піском»

Заплющте очі й уявіть, як ви в руки наби­раєте уявний пісок (на вдиху), сильно стис­нувши пальці в кулак, утримуєте пісок у руках (затримка дихання), посипаєте коліна піском, поступово розкриваючи пальці (на

видиху), обтрушуєте пісок з рук, розслаб­ляючи кисті й пальці. Ви опускаєте безсилі руки уздовж тіла. Розплющте очі. Вправу повторіть 2—3 рази (напруження і розслаб­лення м'язів рук). .

«Гра з мурашкою»

Уявіть, що на пальці ніг залізла мурашка і бігає по них. Ви з силою натягуєте пальці ступенів на себе, ноги напружені, прямі (на вдиху); залишаєте пальці в цьому положенні, прислухаєтеся, на якому пальці сидить му­рашка (затримка дихання); миттєвим знят­тям напруження в стопах ви скинули му­рашку з пальців ніг (на видиху); ваші пальці йдуть вниз — у сторони, розслабляєте ноги. Повторіть вправу 2—3 рази (напруження і розслаблення м'язів ніг).

«Сонечко і хмаринка»

Уявіть, що сонечко зайшло за хмаринку, стало прохолодно, і ви стискаєтеся в гру­дочку, щоб зігрітися (затримка дихання). Сонце вийшло з-за хмаринки, раптом стало спекотно, ви знову розслабилися. Повторіть 2—3 рази (напруження і розслаблення м'язів тулуба).

«У вуха потрапила вода»

Уявіть, що вам у вуха потрапила вода. Щоб її витрусити, потрібно нахилити голову спочатку праворуч, а потім ліворуч, ритмічно похитати головою, немов витрушуючи воду то з одного вуха, то з іншого впродовж 15—20 с (напруження і розслаблення м'язів шиї).

«Обличчя засмагає»

Уявіть, що сяє яскраве сонце, ми підстав­ляємо сонечку підборіддя, злегка розтуляємо губи і зуби (на вдиху). Ось летить жучок, він збирається сісти до когось на язик. Міцно-міцно затуляємо рота, щоб жучок не залетів. Жук відлетів, і ми злегка розтуляємо рота, полегшено зітхаємо. Тепер ми підставляємо носик, хай він засмагає, рот напів відкриваємо. Ось летить метелик і вибирає, на чий носик йому сісти. Давайте зморщимо носик, піднімемо верхню губу» рот залишимо напів відкритим (затримка дихання). Відлеті­ла. Розслабимо м'язи губ і носа (на видиху). Знову прилетів метелик. Хай він покачається на гойдалках: посоваємо бровами вгору-вниз (на напруження і розслаблення м'язів об­личчя),

«Штанга»

Уявіть, що ви — знаменитий спортсмен-штангіст. Перед вами уявна штанга вагою

в 100 кг. Нахиліться, обхопіть її руками і підніміть вгору, потім киньте її і відпочинь­те. Повторіть 3—4 рази (на напруження і розслаблення м'язів рук і тулуба).

«Гойдалки»

Уявіть, що ви в парку гойдаєтеся на чов­никах. Ноги злегка розставте, обидві ступні торкаються підлоги, але вага тіла перено­ситься на одну з ніг. Поперемінно переносьте вагу тіла з однієї ноги на іншу. Потім вистав­те одну ногу вперед, перенесіть на неї вагу тіла, погойдуючись вперед-назад, згинаючи і випрямляючи коліна (на напруження і роз­слаблення м'язів ніг і тулуба).

«Танець п'яти рухів»

Покажіть, як тече вода. Рухи плавні, округлі, м'які, перехідні одне в інше (під повільну музику протягом 1 хв). А зараз на шляху — гущавина. Треба через неї перейти. Рухи сильні, чіткі, немов барабанний дріб (імпульсивна музика — протягом 1 хв).

Ми втомилися пробиратися через гущави­ну і схожі на зламану ляльку. Рухи найрізноманітніші незавершені, ламані (імпульсивна музика — протягом 1 хв).

Наші рухи тонкі, витончені, ніжні, плавні (лірична музика — протягом 1 хв). А зараз ви заспокоїлися. Стоїмо без рухів. Усе тіло м'яке, розслаблене. Слухаємо своє тіло. Яке воно слухняне, гнучке, як йому добре піс­ля того, як кожен м'яз порухався. Тепер ми бадьорі й веселі (зняття м'язових затисків, переживань, що утворюються в результаті емоційних проблем).

«Квітка»

Давайте понюхаємо квітку. Покажіть, як ви нюхаєте квіти. Раз — піднесіть оби­дві руки до носа, уявляючи, що в них квіти, вдихніть їхній аромат, усміхніться, затри­мавши дихання. Два — опустіть руки, роб­лячи видих (3—4 рази).

«Водичка»

Давайте поп'ємо криничної води. Раз — наберіть воду. Два — піднесіть долоньки з водою до рота. Дивіться, не розплескайте воду. Три — попийте, зробіть вдих. Чоти­ри — струсіть воду з рук і зробіть видих (З—4 рази).

«Яблунька»

Я бачу—попереду яблуньки з яблуками!

Ви хочете спробувати ці яблучка? Тоді давай­те підемо швидше (діти встають). Раз — підніміть праву ногу, потримайте її в такому по­ложенні, затримайте дихання. Два — опустіть ногу, зробіть видих. Три — підніміть ліву ногу, зробіть вдих, потримайте ногу в такому поло­женні, затримайте дихання. Чотири — опус­тіть ліву ногу, зробіть видих (3—4 рази).

РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ

Випряміть кисть, щільно стуліть паль­ці й поволі стискайте їх у кулак. По черзі
виконуйте кожною рукою (5 разів). Руку щільно покладіть на стіл доло­нею вниз і по черзі згинайте пальці: середній, вказівний, великий, мізинець, безіменний.
Виконуйте по черзі кожною рукою (5 разів). Випряміть кисть і по черзі приєднуй­
те безіменний палець до мізинця, середній до вказівного. Виконуйте по черзі кожною кистю (5 разів). Стисніть пальці в кулак і обертайте кисть у різних напрямах. Спочатку по черзі кожною-рукою (5 разів). Потім двома руками
одночасно (5 разів). Зігніть і розігніть пальці. Пальці роз­суньте якнайширше, потім стуліть, і так 5 разів по черзі кожною рукою, потім 5 разів одразу обома руками. Покладіть руки долонями догори. Під­німайте поодинці пальці спочатку на одній руці, потім на іншій. Повторюйте цю вправу у зворотному порядку (5 разів). Долоні покладіть на стіл. По черзі під­німайте пальці відразу обох рук, починаючи з мізинця (5 разів). Затисніть олівець середнім і вказівним пальцями. Потім згинайте і розгинайте ці пальці (5 разів).

ЗНЯТТЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ «Захід сонечка»

Наше сонечко заходить за горизонт спо­чивати. І нам час. Ви можете заплющити очі, вдихнути глибоко і видихнути (2—3 рази). Розслабили всі м'язи рук, ноги з тулубом, м'язи обличчя. На рахунок «три» ви розплю­щуєте очі.

«Ти — лев»

Заплющте очі, уявіть лева — царя звірів: сильного, могутнього, упевненого в собі, спокійного і мудрого. Він красивий і витри­маний, гордий і вільний. Цього лева звуть, як кожного з вас. Кожен з вас — лев. У нього ваші очі, руки, ноги, тіло. Лев — кожен з вас (поза гордої людини). Давайте спробуємо ще раз.

«Підводний світ»

Заплющте очі й уявіть собі підводний світ. Тихо перекочуються хвилі (похитайте тулу­бом вперед-назад), нечутно м'яко коливають­ся водорості (похитайте тулубом праворуч і ліворуч), пропливають сріблясті рибки (пово­рушіть руками і ногами, як плавниками риб). На рахунок «три» ви розплющуєте очі.

ВПРАВИ НА ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ «Кошенята»

Педагог читає англійську пісеньку в пе­рекладі С. Маршака, а діти використовують виразну міміку.

Два маленькі кошеняти посварилися в кутку.

Сердита господиня узяла свою мітлу. І вимела з кухні грайливих кошенят, Не спитавшись, хто винен, а хто ні. А було це вночі, взимку, у січні. Два маленькі кошеняти мерзнули в дворі. Лягли вони, згорнулися на камінь біля

ґанку, Носи уткнули в лапки і почали чекати кінця. Але зглянулася господиня і відчинила двері.

«Ну, що, — вона запитала, — не сваритесь тепер?». Пройшли вони тихенько у свій кут на нічліг, Труснули з хутра холодний мокрий сніг, І обидва перед пічкою поснули міцним сном, А завірюха до світанку гула за вікном.

Діти по черзі показують усі емоції, про які згадувалося в пісеньці: вираз обличчя госпо­дині; злість, з якою вона вимітала кошенят; стан кошенят, які опинилися на вулиці; радість господині й кошенят, коли їх пробачили.

«Смачні цукерки»

Діти, уявіть, цукеркове дерево хоче при­гостити нас цукерками. Ми спробуємо і тіль­ки потім зможемо, продовжити наше заняття. Підніміть руки до уявних гілочок, зірвіть по одній цукерці, потім розгорніть фантик і покладіть цукерку до рота. Яке задоволення з'їсти смачну цукерку! Діти, покажіть, як смачна цукерка, оближіть шоколад з губ, погладьте свій животик від задоволення. Цу­керок наїлися, а зараз продовжимо заняття.

«Країна Трямляндія»

Педагог читає дітям вірш, який вони зоб­ражають мімікою і жестами.

Педагог. Трям!

Усі жителі прокинулися.

Потягнулися, посміхнулися.

Побігли швидко у ванну Зуби чистити невпинно.

Причесалися акуратно,

Одягнулися всі охайно.

Стіл накрили неспішно,

З'їли кашу.

Хороша!

Промокнули рота серветкою,

Відмахнули муху гілкою,

Вимили свій посуд,

Чисто витерли всюди,

А потім пішли гуляти.

Щоб швидше все дізнатися,

Спочатку вони здивувалися,

Потім глибоко обурилися.

Образилися, але не на всіх.

З образою вони відвернулися

Як миша на крупу, всі надулися.

І раптом засмутилися всі.

Поникнули сумні плечі,

В очах засмучений вечір,

І сльози ось-ось побіжать.

Але тут промінець сонця крадькома

По щічці лизнув ніжно-гладко.

І все засвітилося навколо.

Від радості всі посміхнулися.

Неначе від сну всі прокинулися,

Застрибали і закричали: *

Ура! Ми веселими стали!».

ВПРАВИ НА КОРЕКЦІЮ УВАГИ «Слухай сплески»

Давайте станемо в коло. Ідіть по колу, слу­хайте уважно. Коли я сплесну в долоні один раз, то ви повинні зупинитися і прибрати позу «лелеки» (сто­яти на одній нозі, руки в сто­рони), а якщо я сплесну двічі, то ви прибираєте позу «жаби» (сісти, п'яти разом, пальці та коліна в сторони, руки між но­гами на підлозі). А якщо ви по­чуєте три сплески, то ви встаєте і ходите далі (2—3 рази).

«Чотири стихії»

Коли ми підемо по землі, я говоритиму «земля», і ви по­винні опустити руки вниз. Коли говорю «вода» — витягуєте руки вперед. Коли «повітря» — піднімаєте руки вгору, а «вогонь» — проводите обертання руками (у промене зап'ясткових і ліктьових суглобах).

«Тінь»

Діти розподіляються парами, один з пари — тінь. Дві дитини йдуть по дорозі: хтось попереду, а хтось на 2—3 кроки ззаду. Друга дитина — це «тінь» першого. «Тінь» повинна повторювати точно всі дії першої дитини, яка то потягнеться за каменем, то пострибає на одній нозі і т. д. Потім діти в парах міняються ролями.

«Дзеркало»

Діти працюють у парах обличчям одне до одного. Один «дивиться» в дзеркало, виконуючи різні рухи: поправляє волосся, посміхається тощо, а другий — «віддзерка­лення» — повторює його рухи. Потім діти міняються ролями.

«Заборонений рух»

Діти стають у коло.

Педагог. Я показуватиму вам різні рухи, а ви повинні їх повторювати, але один з рухів буде заборонений, наприклад, не можна під­німати руки вгору. Хто за мною повторить цей рух — стає в центр кола, він опиняється в пастці для неуважних.

Список літератури

1.Алябьева Е. А. Психогимнастика в начальной школе: Методические материальї в помощь психологам й педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2005.

2.Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. — М.: ТЦ Сфера, 2002.

3.Панфилова М. А. Игротерапия общения: Тестам й коррекционньїе игрм. Практическое пособие для психологов, педагогов й родителей. — М,:Изд-во Зксмо, 2001.


Кiлькiсть переглядiв: 190