У грудні відбулося засідання педагогічної ради з теми:

«Креативність у структурі педагогічної діяльності як складова адаптаційних можливостей особистості».

У ході проведення педради вчителі розширилизнання про креативність, фактори її формування, ознаки творчості педагогів та учнів; розглянули основні поняття креативної освіти.Розглянуликреативність у структурі педагогічної діяльності як складову адаптаційних можливостей особистості;визначилириси творчої особистості та умови, що заважають виявленню творчості.

Навчилисьрозвиватикреативні та комунікативні здібності здобувачів освіти,сприятирозвитку творчої уяви, допитливості, сміливості та гнучкості мислення.

В ході педради використовувались інтерактивні технології:

колективно-групове навчання;

«вільний мікрофон»;

«мозковий штурм»;

метод асоціацій.

Педрада проходила з елементами тренінгу.

Для підготовки до педагогічної ради буластворена ініціативна група , яка

вивчала педагогічну та психологічну літературу з проблеми, проводила анкетування педагогів та учнів і обробляла отримані результати.

/Files/images/2019-2020/pedrada/IMG-80c9c419f99c0206564348282b317797-V.jpg

/Files/images/2019-2020/pedrada/IMG-50176644c4f4924719e86df75faec1bc-V.jpg

/Files/images/2019-2020/pedrada/IMG-b95faddf9d8d81aae125072983cd63cd-V.jpg

/Files/images/2019-2020/pedrada/IMG-e516e0bfc53aa5e57b16b700a1f55a3e-V.jpg


29.03.2018 року у рамках Місячника педагогічної майстерності відбулось

Педрада: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

Форма проведення:ділова гра.

Мета:вироблення нових підходів до виховання і навчання в умовах гуманізації і соціалізації. Способи впливу вчителів і учнів на процес соціалізації.

Виступ директора школи на тему: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

/Files/images/pedrada/Виступ директора школи.jpg

Обговорення доповіді:

Заступник директора з виховної роботи «Функції виховання щодо управління процесом соціалізації особистості»

/Files/images/pedrada/20180329_092531.jpg

2.2.Практичний психолог «Оцінка освітнього середовища, яке впливає на процеси соціалізації в школі» (результати анкетування)

/Files/images/pedrada/20180329_093249.jpg

Практична частина педагогічної ради (Робота в группах).

3.1 Теоретичний аукціон

/Files/images/pedrada/20180329_095540.jpg

/Files/images/pedrada/20180329_095604.jpg

3.2 Метод «Акваріум»

Питання : які проблеми стоять перед класними керівниками при соціалізації їх учнів?

/Files/images/pedrada/20180329_100526.jpg

/Files/images/pedrada/20180329_100542.jpg

3.3 Гра «Сонце». Вправа «Портрет сучасного класного керівника»

/Files/images/pedrada/20180329_105420.jpg

/Files/images/pedrada/20180329_105434.jpg

Рішення педради:

1.Здійснювати процес соціалізації підростаючого покоління шляхом:

1.1.Гуманізації навчально-виховного процесу, створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

1.2. Створення кожному учневі ситуації успіху, де б він міг себе реалізувати як особистість.

1.3.Підвищення потреб у вихованні дбайливого ставлення до історії, культури і традицій народу.

1.4. Корекції дитячих комплексів;

1.5.Розширення виховного простору на основі зв’язків із соціальним середовищем.

1.6.Виховання моральної стійкості вихованців до впливу негативних факторів соціального середовища.

Постійно. ЗДВР, класні керівники

2.Заступнику директора з навчально- виховної роботи Свириденко Н.О.:

2.1.Провести тренінг для вчителів «Створення ситуації успіху»

травень

2.3.Активізувати роботу учнівського самоврядування і з цією метою провести засідання ради учнівського самоврядування «Молодь та ініціатива», «Як вести за собою».

Квітень- травень

3. Психологу Гринченко А.О.:

3.1. Провести діагностичні дослідження із вивчення освітніх та соціальних проблем учнів та їх батьків з метою розвитку творчої соціально – орієнтованої особистості.

Вересень 2018

3.2. Проводити індивідуальні консультації для учнів і батьків із проблемних питань сучасної соціалізації. Постійно.

3.3. Впровадити курс за вибором «Пізнай себе».

2018-2019 н.р..

4.Бібліотекарю Косарєвій І.І. створити інформаційний банк літератури для учнів з питання «Я і соціум».

До 01.09.2018

5. Вчителям – предметникам використовувати інноваційні форми організації навчального процесу для активізації діяльності учнів.

Протягом року

6. Класним керівникам:

6.1. Постійно здійснювати системний соціально – педагогічний супровід класу.

Постійно.

6.2. Провести дослідження учнів та їх батьків із освітніх та соціально – культурних проблем.

Вересень-жовтень

6.3. Активізувати позашкільну виховну роботу з метою забезпечення успішної самореалізації та закріплення навичок соціалізації.

Протягом року.

6.4. Провести цикл виховних годин:

«Культура спілкування – основна вимога людських відносин».

«Життя і здоров’я людини – найвища цінність держави».

Квітень-травень


У січні в школі була проведена педагогічна рада – тренінг з теми «Забезпечення мобільності вчителя і учня шляхом формування інформаційних та комунікативних компетенцій »

Метою педради було: сприяти усвідомленню педпрацівниками необхідності самовдосконалення і прагнення до особистісного і професійного зростання як умови життєвого благополуччя; допомогти вчителям усвідомити наявність проблемних зон в професійній сфері, формувати навички групового співробітництва.

Епіграфом стали слова Норберта Вінера, американського вченого, математика і філософа «Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенні»

Упродовж педради вчителі спілкувалися, радились, дискутували. Для налаштування на співпрацю ЗДНВР пропонувала ряд вправ. Одна серед яких «Криголам» .

Учасники педради працювали в групах та вирішували актуальні питання педради:

«Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної школи»

«Формування особистісної мобільності учнів школи»

«Інформаційна компетентність як вагома складова фахової

компетентності вчителя»

Педагоги з*ясовували які ж фактори впливають на формування професійної мобильності вчителя? Від чого залежить "мобільность вчителя"?


29 жовтня в нашій школі відбулася педрада на тему: «Патріотичне виховання – важлива складова змісту навчально-виховного процесу школи життєзнавства».Далі по регламенту на педраді були розглянуті такі питання:

1. «Актуальність патріотичного виховання підростаючого покоління в сучасному суспільстві»(Свириденко Н.О.)

2. «Роль вчителя початкових класів у формуванні патріотичного виховання «(робота гуртка «Червона калина» Пузанова Л.П.)

3. Патріотичне виховання на уроках української мови та літератури»)Головіна О.Я)

4. Виховання патріотизму на прикладах українських національних традицій»(Чернишов М.В.)

5. «Патріотичне виховання –основа формування громадської свідомості»(Бербері І.Г.)


Патріотизмвиявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою.

У ході педради було вирішено ,щоу молодшому шкільному віці у дитини формується здатність пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого об’єднання; як учня, жителя міста чи села; виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи; до рідного слова та державної мови, побуту, традицій, культурних особливостей як рідного, так й інших етносів українського народу.

У підлітковому віці виховується духовно-осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод.

Тому у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження; працювати на її благо, захищати її; поважати Конституцію України і дотримуватися Законів; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.

В рамках Патріотичного виховання в школі проводяться виховні години, бесіди, темами яких є: святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. Традиційним стало проведення святкувань Дня Збройних Сил України, і, Дня української письменності, відзначення Дня села, змагань «Козацькі забави». В рамках святкування цих знаменних дат було проведено: — виховні години в усіх класах; — зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни і учасниками бойових дій. Така тема педради актуальна і взята недаремно, тому що саме патріотизм,громадянськість повинні об’єднувати українців,щоб зберегти те, що протягом століть було нашою метою, – незалежну державу..

/Files/images/IMG_20151029_120830.jpg

/Files/images/IMG_20151029_120845.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 387