Управління закладом освіти

1. Управління закладом освіти здійснюється його засновником, органом управління навчальним закладом.

Органом управління закладом освіти є відділ освіти Мелітопольської райдержадміністрації Запорізької області відповідно до повноважень, визначених Положенням про відділ освіти Мелітопольської райдержадміністрації Запорізької області.

2. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. Посаду директора закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

3. Директор закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

Заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу. Керівник закладу загальної середньої освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

4. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- координує роботу всіх підрозділів навчального закладу, забезпечує безперервність та послідовність освітнього процесу, наступність ступенів навчання;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- діє від імені навчального закладу, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах; укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень; видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції);

- забезпечує моральне заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції;

- має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;

- вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління навчального закладу, Статутом навчального закладу, Контрактом;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

5. Керівник навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

6. Засідання педагогічної ради проводяться за потребою, але не менш як чотири рази на рік.

7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.


Мова викладання

У навчальному закладі навчання відбувається російською мовою, запроваджено філологічний та інформаціонно-технологічні профілі навчання.

За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення:

- можливе відкриття інших профілів навчання у старшій школі;

- можливе відкриття класів з поглибленим вивченням предметів у школі ІІ ступеню;

-з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти, можливе запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання, відкриття класів для дітей з особливими освітніми потребами.


Кадровий склад закладу

1. Директор – 1

2. Заступник директора з НВР – 1

3.Заступник директора з ВР -1

4. Вчителі:

- вища категорія – 35

- І категорія – 8

- ІІ категорія – 5

- спеціаліст – 18

5. Педагог-організатор – 1

6. Практичний психолог – 1

7. Бібліотекар – 1

8. Медична сестра – 1

9. Технічний персонал закладу:

- завгосп – 1

- ПСП – 3

- сторож – 3

- двірник – 1

- робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків і споруд – 1

Вакансій немає


Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Показник Стан
Кількість класів 11
Загальна кількість учнів на 05.09.2017 р. 212
1-4 класів 95
5-11 класів 117
ГПД 15
Загальна кількість учнів 1-х класів 18
Загальна кількість учнів 10-х класів 14
Забезпечення вихованців гарячим харчуванням 40 %

Закріплення переліку територій за Терпіннівською ЗШ І-ІІІ ступенів

На виконання ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» ,

розпорядження голови Мелітопольської райдержадміністрації від 10.04.2017 № 106 « Про облік дітей шкільного віку в 2017 році», з метою забезпечення належних умов здобуття повної загальної середньої освіти дітьми та підлітками району,

закріплена територія обслуговування для здійснення обліку дітей і підлітків шкільного віку за такими вулицями с.Терпіння:

Вул. Сизова
Вул. Кочубея
Вул. Дружби (К. Маркса)
Вул. Будівельна
Вул. Зелена (Чапаєва)
Вул. Польова (нечетная) Вул. Польова(четная)
Вул. Степова (Комсомольська)
Вул. Успішна (Фрунзе)
Вул.Трудова від 1 до 55
Вул. Садова
Вул. Вишнева ,вул..Нова,Лісова , вул. Пушкіна,вул. Перемоги
П. Північне
Вул.Українська
Вул.Пушкіна
наказ № 099)

Наказ № 099 Облік дітей мікрорайона

Кiлькiсть переглядiв: 408