/Files/images/виховна р.png

Зміст виховної роботи

Аналіз

виховної роботи Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ст.

за 2016-2017 н.р.

Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

Пріоритетним у виховній роботі є забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості, самовиховання і самореалізації, прагнення у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.Виховна система передбачає створення освітнього середовища, яке б сприяло всебічного розвитку особистості, на що й спрямована робота адміністрації та вчителів школи.

В 2016-2017 н.р. виховання учнів у школі здійснювалось в контексті національної і загальнолюдської культури. В основу виховної діяльності школи покладено програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої Міністерством освіти і науки України ( наказ № 1243 від 31.10.2011). Виходячи з національної програми виховання школярів основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Головною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до себе, до сім’ї, родини, людей, ціннісне ставлення до праці, до природи, до культури і мистецтва, до суспільства і держави.

Над реалізацією проблемної теми «Формування національно-громадського та патріотичного виховання молоді сільської школи шляхом впровадження інноваційних технологій» працювало 4 класовода 1-4 класів ,7 класних керівників 5-11 класів,педагог –організатор,психолог,заступник директора з виховної роботи.

Педагогічний колектив, класні керівники в 2016-2017 н.р. працювали над здійсненням таких виховних завдань:

- Інформаційно-методичне забезпечення виховного процесу

- Гурткова робота

- Організація та розвиток позакласної роботи

- Організація управління виховним процесом

- Проектна діяльність

- Шкільне самоврядування

- Соціальне партнерство та взаємозв’язок з батьками.

Це система різновікових позаурочних справ, яка визначає види діяльності, що впливають на формування творчої особистості.

Національно-громадянське виховання

Основою громадянського виховання була національна програма “Діти України”, ціллюставилось: сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, передбаченихКонвенцією ООН про права дитини, всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

З початком нового навчального року вчителі наполегливо проводили роботу в напрямку згуртування колективів на основі громадянсько-патріотичного виховання та прищеплення ідеї національної єдності країни як в години спілкування, так і при проведенні позакласної роботи.

Значний вплив у громадянсько-патріотичному вихованні учнів та їх батьків є:

-формування національної свідомості;

-утвердження принципів загальнолюдської моралі;

-формування творчої працелюбності особистості;

-створення атмосфери взаємного піклування учнів за стан здоров’я і високої моральної підтримки в колективі.

Національно-громадянське виховання у 2016/2017 навчальному році реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні, заходи до Дня Соборності України, години спілкування та виховні години за темами: «Україна – єдина країна» (5-11класи), «Мій край – моя історія жива» (1-11 класи), «Ми діти твої, Україно!» (1-4 класи); позакласні заходи:, перегляд фільму «Афганістан: роки війни»; урочиста лінійка до Дня визволення Мелітополя; виховний захід до Дня української писемності; Посвята в козачата на день села «Свято Покрова»; День матері «Вам, воспетые поэтами». .

Екологічне виховання та формування здорового способу

Екологічна культура – складова частина світової культури, якій властиве глибоке і загальне усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людства. Свідоме засвоєння й оволодіння екологічною культурою має розпочинатися ще з дитинства, одночасно з засвоєння положень загальної культури. .Школа покликана виховувати школярів у дусі любові до рідної природи, охорони навколишнього середовища.

Метою екологічної культури, виховання є формування системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища. Зміст навчально-виховної роботи в цьому напрямі полягає у розкритті перед дітьми багатогранної цінності природи. Успіх екологічного виховання значною мірою залежить від урахування ряду педагогічних вимог. При реалізації вимог екологічного виховання необхідний комплекс таких методичних засобів і прийомів, щоб вивчення природи, будь-яке спілкування з нею залишало в памяті дітей глибокий слід, обовязково впливало б на почуття і свідомість. Саме такий вплив справляють ігри, вікторини, екскурсії, народні прикмети, екологічні досліди, тому їх розглядають як важливу умову ефективного формування екологічної культури в учнів.

Саме тому в квітні під час місячника екологічного виховання були організовані години спілкування:«Екологія-здоров’я людства!» (10-11-клас, Свириденко Н.О.),вікторина «Ці забавні тварини» (5 клас , Свириденко Н.О.), захід «Свято птахів» (Мельник Н.Г. для початкової ланки), круглий стіл «Екологічні проблеми нашого села»(для учнів10-11 класів,Свириденко Н.О.) .Екологічне виховання у 2016-2017 н.р. здійснювалось шляхом проведення трудових екологічних десантів з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, екологічних місячників. Відбулися класні години за темами «Екологічні проблеми сучасного людства»,(9 клас.Головіна О.Я.) «Червона книга Землі» ( 6 клас Мельник Н.Г.). Були проведені екскурсії до «Терпіннівських джерел», «Тарасової горки». Екологічна пропаганда: випуск стіннівок, , проведення тижнів екології та біології. Екскурсії проводилися до саду, учні приймали участь в посадці дерев. Крім екскурсій, спостереження за життям природи здійснюється під час прогулянок, подорожей. Учні ознайомляться з правилами поводження у лісі, біля річки тощо, навчаються правил збирання рослин (лікарських, для букету), ягід, грибів, плодів і насіння дерев. Прогулянки організовуються екологічними стежками, до пам'ятників природи, пов'язуються з історією рідного краю, традиціями і звичаями пращурів. Для школярів пропонуються доступні види практичної природоохоронної діяльності: догляд за кімнатними рослинами і шкільними квітниками, участь в озелененні школи, вулиці, де живе учень; прибирання та догляд за певною територією школи, Простір для екологічного виховання забезпечують й інші види діяльності: шкільні виставки з природного матеріалу,виставки-конкурсу малюнків.

Відбулись екологічні акції та толоки з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, парку, меморіалу загиблим воїнам, районному стадіону,місячники з благоустрою. У березні 2016 року на прилеглій до школи території було насаджено нові дерева та кущі. Треба відмітити, що всі класи протягом року старанно доглядали за закріпленими за ними ділянками. Вони самостійно висаджували квіти на клумбах меморіалу,повесні обкопували дерева та пололи бур’яни у шкільному саду в літню трудову практику. У вересні цього року відбудеться передача клумб наступним класам. У всеукраїнському Дні довкілля «Зелений паросток майбутнього» та День оточуючого середовища приймали участь не тільки учні а і вчителі школи

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя», у рамках яких відбулися бесіди та тематичний День здоров’я. Як завжди наші діти приймали участь у районних спортивних змаганнях: у районному кросі -5 місце, в жовтні пойшли районні змагання з конкурсу «Лелеченя»(учні школи зайняли 10 місце),в районних змаганнях «Козацький гарт» на базі Яснівській школі зайняли 17 місце.У районних змаганнях з легкої атлетики ми зайняли 12 місце (Білецький Данило зайняв 3 місце в особливому заліку).Але недостатня фізкультурно-оздоровча база у школі приводить до того ,що наші учні не завжди взмозі приймати участь у районних змаганнях. Тому адміністрація школи тісно співпрацює з Терпіннівською сільрадою з питань реконструкції спортзали школи ,робить все можливе для збереження здоров’я наших дітей.

Основним питанням виховної роботи було формування здорового способу життя, яке мало місце практично у всіх заходах впродовж навчального року. З першого уроку була акцентована увага учнів (особливо 8-9 класів) щодо виховання санітарно-гігієнічних норм та звичок, підтримки режиму дня. Це питання наполегливо поставив директор на загальношкільних зборах, в першу чергу, перед батьками. На порядку денному це питання мало місце на кожних батьківських зборах. Особлива увага надалася профілактиці СНІДу: проведені практичні заняття «Десять причин сказати наркотикам – НІ», боротьбі зі шкідливимита венеричними захворюваннями (для учнів 10-11 класів). Проведено вчителями: «Веселі старти» (для учнів початкової ланки), «Козацькі розваги»(8клас, Бербері І.Г.), «Спортивна сім’я»(для учнів 7 класу,Святун А.В.), які після завершення місячника продовжили пояснювально-профілактичну роботу серед учнів та батьків. Особливу увагу надано роз’ясненню загрози гриппу, профілактику захворювань, навчанні вмінню діяти в критичній ситуації, надати першу медичну допомогу(бесіди та практичні заняття керівника «медичного гуртка Лисенко Ю.П.) Протягом року проведено низку заходів щодо профілактики тютюнокуріння серед учнів школи (на виконання ст. 56 Закону України “Про освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України № 855 від 08.11 2004 р.).

У 2016 / 2017 н. р. метою діяльності психолога школи Гринченко А.О.. було визначено: допомога педагогічному колективу пристосувати середовище до потреб дитини шляхом надання їй додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання; організації спостереження за динамікою її розвитку.

Виходячи з поставленої мети, були визначені наступні задачі роботи:

1. Психологічна просвіта учнів, вчителів, батьків

2 Психологічне консультування педагогів, батьків, учнів

3. Підвищення адаптивних можливостей учнів

4. Психологічна підтримка обдарованих учнів

Для реалізації вище вказаних задач були використанні такі види діяльності:

1. Консультативна

2. Корекційно-розвивальна

3. Профілактична

4. Просвітницька

5. Навчальна.

Військово-патріотичне виховання

Яскравою подією у напрямку громадянського виховання відбувся місячник«Військово-патріотичного виховання»в ході якого проведено години спілкування з тематики військово-патріотичного виховання щодо 6 грудня-дня створення Збройних Сил України, конкурс-огляд стінних газет з військової тематики таЦивільної оборони серед учнів 5-9 класів. методичному рівні проведено військово-спортивне свято«Гей ви, хлопці-запорожці, а де ваша сила?».

Вдалим заходом завершився святковий концерт до Дня Перемоги, який підготували учні школи, а також операції «З добрим ранком, ветеране!» провелибесіди з учнями-допризовниками. До 23 лютого-Дня захисника Вітчизни проведено низку загальношкільних і класних заходів, зокрема змагання серед учнів «Нумо, хлопці!»

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2016/2017н.р. знайшов відображення у проведенні заходів до Дня визволення Мелітополя (23жовтня) від німецько-фашистських загарбників (9 клас), Дня Перемоги 9 Травня , Дня захисника Вітчизни (7 клас), 27 річниці виведення радянських військ із Афганістану. Учні школи прийняли участь у таких заходах: участь у районних змаганнях «Козацький Гарт»(17 місце,керівник Бесчастна С.В.) та у районній військово-патріотичній грі «Джура» ( 5 місце,керівник Плешивцева Н.В.) .

Морально-правове виховання

Метою цього напрямку є прищеплювання та розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, виховання патріотизму, свідомої дисципліни і організованості, громадянської та соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей. Виховання всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних Умовах, реалізація її творчого потенціалу,формування у дітей моральних цінностей з позицій добра.

Ціннісне ставлення до людейпроявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Це досягається завдяки виконанню положень Концепціїгромадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.Морально-правове виховання передбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості. Завданням є сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами гуманізму.

Родинно-сімейне виховання протягом 2016-2017 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей. З цією метою в школі протягом навчального року проходили такі заходи, як спортивні змагання, присвячені Дню Збройних Сил України, свято 8 Березня, заходи, присвячені Міжнародному Дню Матері., конкурс «Про що розповіла фотографія?» ( вчителі початкової ланки) .

Проводилось з ціллю координації взаємодії адміністрації, вчителів, і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту. У школі постійно діє батьківський комітет, вирішує різні питання:

· аналіз стану дисципліни учнів школи;

· підготовка до випускного атестування;

· організаційні питання щодо забезпечення проведення випускних заходів;

· контроль витрачення коштів навчальним закладом і т. д.

Велика увага у виховній роботі приділялась питанню запобігання насильства в сім'ї. З батьками проведено бесіди про недопустимість здійснення насильства в сім'ї. З учнями школи постійно проводить роботу шкільний психолог, з метою виявлення дітей, які підлягають будь-яким видам насильства з боку дорослих.

Батьки прийняли активну участь в організації проведення позашкільних заходів: заходах «До дня вчителя» (батьки середньої та початкової ланки»); «День матері»(початкова ланка) заходів до 8 березня (середньої та початкової ланки).

Конкретну роботу з батьками проводили вчителі 5-11 класів. Вони оперативно доводили до батьків інформацію про будь-яке порушення дисципліни. Педагоги ефективно спілкувалися з батьками під час зборів.Всі вчителі під час зборів постійно спілкувались з батьками, за бажанням останніх проведено індивідуальні зустрічі з ними і адміністрацією школи.Після проведення батьківських зборів директор підбиває їх підсумки з вчителями, а важливі питання виносяться на педагогічну раду.

В ході проведення місячника правових знань(грудень) активну роботу провела вчитель історії та Сечкар Ю.О.., яка раціонально і оригінально спланувала заходи та психолог школи Гринченко А.О.(анкетування, виявлення “груп ризиків” та аналіз класних колективів). Результати місячника обговорені на засіданні педради. В ходітижняправавчителі формували у дітей риси мужнього, рицарського відношення до людей, колективу, громади. .

Як результат громадянського виховання учнів є високий рівень якості навчання школярів, високий рівень дисципліни та проявлення поваги до свого навчального закладу. Результати анкетування в кінці навчального року виявили, що більшістьучнів пишаються своєю школою, а основними рисами її назваливисоку доброзичливістьу відношеннях педагогів до учнів і учнів між собою..

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2016-2017 н.р. була побудована відповідно до Указів Президента України від 28.01.2000р. №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 13.11.2001 № 1071) В школі працює Рада профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, яка проводила роботу з учнями, схильними до порушень внутрішкільної дисципліни, проводила заходи щодо негативних проявів учнів школи .Проведено кілька зустрічей з представниками правоохоронних органів . Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників.

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правової освіти у листопаді 2016 року : пройшли бесіди з правової тематики, тижнів боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, , конкурсу плакатів та малюнків „Права очима дітей", батьківських зборів «Ми знаємо свої права та обов’язки» (Кл. керівники 9 та 11 класів. Головіна О.Я. та Шереметьєва О В..), лекцій для батьків, тематичних виховних годин:

-«Права дитини» (1-4 класи),

-«Особливості відповідальності неповнолітніх» (6 клас),

-«Проти насилля в сім’ї» (7клас),

-«Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9 клас).

Радою профілактики школи практикувались такі засоби впливу:

- винесення офіційного попередження про відповідальність за навчання та виховання дітей батькам,

- винесення офіційного попередження за противоправну поведінку учнів,

- термін для виправлення своєї поведінки.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, ведуть «щоденник спостережень», проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

На початок навчального року на внутришкільному обліку було 2 учні:

1. Плачков Юрій 9 клас Пропуски , бродяжництво
2. Шанчев Ростислав 10 клас Пропуски та небажання навчатись

Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила психолог школи – Гринченко А.О.. Так, за минулий рік психологом школи складено шкільний банк данних на дітей контрольованої категорії. З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам.

Практичним психологом школи ГринченкоА.О.. проведена діагностична робота з цією категорією учнів за напрямками:

-Діагностика агресивної поведінки, акцентуації характеру,

-Особистості міжродинних відносин в сім’ях учнів.

Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, адміністрації школи за питаннями:

- “Психологічний аналіз девіацій поведінки у підлітків”,

- “Засоби подолання конфліктів”,

- “Моє оточення”.

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-10 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Записи у щоденниках аналізуються, а учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються на бесіди до адміністрації школи.

Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин. У вересні та жовтні 2016, а також в січні 2017 року класними керівниками були відвідані неблагонадійні сім’ї за місцем проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Класними керівниками постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль цих сімей.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради, нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників.

Художньо-естетичне вихованнята сприяння творчому розвитку особистості

Мета виховання в цьому напрямку- виховувати в молоді естетичні погляди , смаки, які грунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, примножувати культурно – мистецьке надбання народу відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості. Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи.

.Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

-свято Першого дзвоника «Открывает школа двери, нас приветствуя звонком»,

-День Учителя «Вчителі – герої наших днів»,

- Осінній бал «Осінь – руда подружка» (7-11 класи),

-День Святого Миколая,

-Новорічні вистави (1-4 класи),

-розважальна програма до Дня Святого Валентина «День влюбленых подарил нам когда–то Валентин»( 7-11 класи),

- Святковий концерт до 8 березня «Вам, воспетые поэтами..»,

- Урочиста лінійка до Дня Космонавтики «Чи знаєте, яким він хлопцем був»,

- Прощання з букварем (1 клас),

- День Матері «Найсвятіше в світі слово мати» (початкова ланка),

- Свято Останнього дзвоника «Этот ласковый, но печальный звонок»,

- Випускний бал.

Крім цього протягом року учні взяли участь у наступних конкурсах:

-конкурс-рейд “Увага! Діти на дорозі!”;

-«Космічні фантазії»,

-акція «Від серця до серця»»,

-«Знай і люби свій край»,

-конкурс на кращу Новорічну газету

Учні Терпіннівської ЗШ беруть активну участь у районних санпостів, ЮІДР, конкурс районних екодружин (2 місце).

Учнівське самоврядування

В школі діє система самоврядування.Ця системапокликана реалізувати організаційний, творчий та науковий потенціали школярів. Структура самоврядування досить проста: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо». Так, у вересні 2015 року згідно із статутом шкільного Парламенту відбулися вибори. В результаті виборів до вищих органів виконавчої влади були обрані: Президент шкільного Парламенту – Завертяєва Олена,члени та куратори братств. З 2010 року в школі працює шкільна організація дитячого самоврядування «Козацька республіка».Президентом учнівського самоврядування є учениця 11- класу Завертяєва Олена, яка у 2016-2017 навчальному році була переможцем у номінації школи «Кращий учень року».

Організація дитячого самоврядування «Козацька Республіка» в Терпіннівській у 2015/2016 навчальному році проводилась згідно з планом роботи навчального закладу.Протягом року кожного тижня проводились робочі лінійки. Вони були спрямовані на формування свідомої поведінки школярів, звіти чергових по школі, рейдам по перевірці шкільної форми та санітарного стану класів, запобігання нещасних випадків та попередження правопорушень .Приділялося багато уваги організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. Проводилися тематичні музичні вечори та різноманітні заходи. Дитяче самоврядування було ініціатором та організатором проведення благодійної акції «Великодній кошик солдату». Також школа приймала участь у благодійних акціях Червоного Хреста та акції «Від серця до серця». Братство «Шефська допомога» (куратори Мельник Н.Г. та Свириденко Н.О.) організували вітання та допомогу ветеранів війни

.Організація дитячого самоврядування«Козацька Республіка» в Терпіннівській ЗОШ у 2015/2016 навчальному році проводилась згідно з планом роботи навчального закладу.Протягом року кожного тижня проводились робочі лінійки. Вони були спрямовані на формування свідомої поведінки школярів, звіти чергових по школі, рейдам по перевірці шкільної форми та санітарного стану класів, запобігання нещасних випадків та попередження правопорушень .Приділялося багато уваги організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. Проводилися тематичні музичні вечори та різноманітні заходи. Дитяче самоврядування було ініціатором та організатором проведення благодійної акції «Великодній кошик солдату». Також школа приймала участь у благодійних акціях Червоного Хреста та акції «Від серця до серця». Братство «Шефська допомога» (куратори Мельник Н.Г. та Свириденко Н.О.) організували вітання та допомогу ветеранів війни.

Проаналізувавши роботу шкільного самоврядування за 2016/2017 навчальний рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно працювати у 2016/2017 навчальному році:---- -активізувати роботу кураторів братств;

- продовжити реалізацію національних та регіональних програм;

- організувати публікації в ЗМІ різного рівня;

- продовжити оформлення інформаційного стенду про діяльність учнівського самоврядування.

Профорієнтаційна діяльність

Робота з профорієнтації учнів побудована відповіднодо Закону України «Про загальну середню освіту»(ст.9, 15), Закону України «Про освіту» (ст.2,3,36), Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), затвердженої Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 №347/2002, Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, затвердженого наказом Міністерства освіти України, Міністерства праці України і Міністерства у справах молоді і спорту України від 02.06.1995 №159/30/1526, Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 №842.

На початку вересня під контролем заступника директора з ВР Свириденко Н.О., класними керівниками 9,11-х класів було зроблено аналіз працевлаштування випускників .З вересня 2016 у школі працював психолог ,яка проводила групові та індивідуальні консультації для класних керівників та учнів з питань профорієнтаційної роботи.Протягом року учні 9,11-х класів зустрічалися з представниками ВНЗ, технікумів,ПТУ Також, постійно ведеться співпраця зі спеціалістами з профорієнтації районного Центру зайнятості населення. Класні керівники проводили батьківські збори за темою «Значення вибору в житті людини». .
Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:

- реалізація науково-пізнавального потенціалу освітніх галузей;

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи;

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;
- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Також, постійно ведеться співпраця зі спеціалістами з профорієнтації районного Центру зайнятості населення.

Класні керівники проводили батьківські збори за темою «Значення вибору в житті людини». (10-11 класи).


Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі та заступнику директора з виховної роботи, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання та наради класних керівників. Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки тощо.

Створений системний підхід до управління процесом виховання.

У школі налагоджена робота з обдарованими дітьми: розроблені основні напрями та завдання роботи з обдарованими, складений план виховної роботи для реалізації програми ,,Обдарована дитина”, в якому враховано, що поняття ,,обдарованість ” поєднує природні, інтелектуальні, творчі, спортивні здібності, які сприяють глибокому розумінню навколишнього світу, окремих напрямів науки і як результат – високий рівень самореалізації кожного учня. Кожен класний керівник має інформацію про дітей класу відносно здібностей всіх учнів в класі. В школі оформлений альбом обдарованої дитини.

Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності, визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Розуміючи важливість впровадження інформаційних технологій, адміністрація нашої школи створює належні умови для комп’ютеризації навчального закладу. Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі підвищує її ефективність. З використанням сучасних інформаційних технологій готуються і проводяться різноманітні загальношкільні заходи. Кожен клас протягом року брав участь у захисті проекту з виховної роботи.

Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання вчителем учнів, їхніх родин й тому у школі практикується детальне знайомство з родинами за програмою вивчення сім’ї. Саме за результатами вивчення сім’ї складається соціально-педагогічні паспорти класів, школи.

Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою. Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання, у впровадженні і апробації інноваційних технологій виховання.

На жаль, є такі класні керівники,які використовують застарілі форми і методи, не достатньо використовують в практику виховної діяльності науково-методичні матеріали , слабо володіють також методичними прийомами виховання емоцій у дітей і підлітків. У інших недооцінено питання ранньої профілактики відхилень у поведінці дітей та особливості виховання таких дітей .

Оцінюючи роботу за 2016 – 2017 навчальний рік, можна констатувати, що вона взагалі, проведена комплексно, високоякісно і всебічно охопила навчально-виховний процес. Ця робота буде продовжуватися і в наступному році. Всю роботу у майбутньому навчальному році проводити на засадах виховання патріотів, відданих громадян України, гармонійного поєднання завдань виховання і самовиховання, формування духовного світу з впровадження національних і загальнолюдських цінностей у всі сфери життя школи, класу.

Завдання, які ставить педагогічний колектив у наступному, 2016 – 2017 навчальному році:

1. Продовжити роботу над реалізацією проблеми«Формування національно-громадського та патріотичного виховання молоді сільської школи шляхом впровадження інноваційних технологій»

2. Творчо підходити до планування своєї роботи, обговорювати теоретичні питання стосовно проблем сучасного виховання на засіданнях.

3. Продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до позакласної роботи школи.

4. Ретельніше готуватися до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко ставити виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.

Організація харчування школярів

Згідно річного плану, з метою організації харчування дітей , протягом 2016/2017 навчального року було організовано харчування для учнів всіх категорій школи ( безкоштовне для учнів 1 – 4 кл.,сиріт та дітей із малозабезпечених сімей ) на базі школи.

З метою систематичного контролю з організації харчування в школі за наказом по школі був призначений відповідальний за харчуванням учнів, який суворо контролює виконання вимог щодо організації санітарно - епідеміологічного режиму, недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно - гігієнічних вимог . Кожного місяця на всіх рівнях ( педрадах, нарадах, зборах) розглядалися питання щодо покращення стану харчування школярів у закладі.За санітарним станом шкільного буфету слідкували вчителя закладу відповідно графіку чергувань .

Усі працівники нашої школи мають санітарні книжки, своєчасно проходять медичне обстеження.Харчування для дітей пільгової категорії та учнів 1-4 класів був організований на суму 10 гривень. Здійснювався медичний та педагогічний контроль за організацією харчування учнів.

З метою прищеплення навичок культури прийому їжі класними керівниками та адміністрацією протягом року проводилась роз’яснювальна робота , анкетування батьків та школярів з питань харчування.Але, нажаль , горячим харчуванням учнів не може забезпечити фірма, яка возить обіди.

У 2016-2017 н.р. планується продовжити безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів, сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на базі школи на такому ж рівні, як у минулому році.

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу життя

На виконання законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», з метою додержання законодавства щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та соціального захисту дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей, дітей, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у школі проаналізовано діяльність педагогічного колективу за даним напрямком.

Протягом року здійснювалась робота по соціальному захисту дітей. Відбувався соціально-педагогічний супровід учнів школи:

- складено банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (3 учнів);

- проведено контроль стану утримання дітей-сиріт, дітей-інвалідів;

- оформлені соціальні паспорти дітей-інвалідів.

- учні забезпечені безкоштовним харчуванням, шкільним приладдям та підручниками.

- організовано літнє оздоровлення для дітей, які потребують соціальної підтримки:

Для батьків дітей, які потребують соціальної підтримки надавались консультації щодо соціального захисту. Діти, які потребують соціальної підтримки, поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю діти відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

Просвіта батьків відбувалася на зборах, де було розкрито такі питання: «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей», «Права та обов’язки учнів». Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до фаху.

З метою профілактики порушень правил поведінки та дисципліни в школі проводилась правова просвіта серед учнів. Було організовано зустрічі з працівниками центру соціальних служб для молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх .

В рамках соціально-психологічної просвіти з учнями школи систематично проводилися індивідуальні та групові бесіди за темами: «Правила поведінки учня», «Обов’язки та права дитини», «Спілкуємось та діємо», «Моє здоров’я».

Протягом навчального року відбулись засідання шкільної ради профілактики правопорушень серед неповнолітніх ( 4 засідань за окремим планом). Відвідувались уроки у класах, де були зафіксовані випадки порушень дисципліни (5,7, 9 класи ). Під особливим контролем знаходилась сім’ї учнів «групи ризику». В рамках соціально-психологічної просвіти з учнями школи систематично проводилися індивідуальні та групові бесіди за темами: «Правила поведінки учня», «Обов’язки та права дитини», «Підліток та закон», «Спілкуємось та діємо», «Моє здоров’я», «Що руйнує здоров’я». .

Протягом 2015/2016 навчального року був поповнений каталог документів, що забезпечує дотримання законодавства в галузі охорони дитинства.

Питання соціального захисту дітей пільгового контингенту заслуховувались на нарадах при директорові та на Раді школи.Створено банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється.

У 2015/2016 навчальному році в школі навчалось 3 дітей, позбавлених батьківського піклування. Особові справи цих дітей оформлені згідно з наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».

Адміністрацією школи своєчасно оформлюються пільги дітям, які цього потребують. Ці діти під контролем шкільної медсестри Лисенко Ю.П. проходять медичне обстеження 2 раза на рік. У вересні 2015 року та у травні 2016 класними керівниками було проведено обстеження житлово-побутових умов усіх вихованців, позбавлених батьківського піклування, складені акти по збереженню майна цих дітей Психологом школи Гринченко А.О.. постійно проводились консультації з батьками і опікунами щодо виховання і навчання дітей та індивідуальна робота з самими учнями.

При організації заходів поза межами школи перевага надавалась дітям пільгового контингенту. Учні відвідали:, Мелітопольський краєзнавчий музей, меморіальний комплекс у селі Чапаєвка, отримали подарунки під час Новорічних свят. Діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені Єдиними квитками.

Оцінюючи роботу педколективу з питань виховної роботи, можна констатувати, що вона проведена комплексно і всебічно охопила навчально-виховний процес.Більшість учнів школи пишаються своїм навчальним закладом та педагогами. Головними подіями в житті дітей виступають заходи з виховної роботи (культурно-розважальні програми, загальношкільні лінійки, свята, перегляд вистав тощо)..

Основні завдання виховної роботи на 2016-2017

- Враховуючи вищезазначене, з метою подальшого вдосконалення роботи закладу спрямувати роботу на реалізіцію таких завдань: -

- продовжити зосереджувати основні зусилля щодо питань формування здорового способу життя, особливо з питань паління учнями школи;

-підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя;
-удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатися здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів;

- подальший розвиток учнівського самоврядування, збільшення його ролі у НВП.


Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2016 - 2017 навчальному році:

• Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

• Виховання духовної культури особистості;

• Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками
Початкова школа

Усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, дотримання правил здорового способу життя;.
Основна школа

Уміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість, уміти коректувати та регулювати власну поведінку.

Старша школа

Розуміння та аналіз «Я - концепції здоров'язберігаючих навичок». Уміння орієнтуватися та адаптуватися в життєвих ситуаціях; визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.

- .

Кiлькiсть переглядiв: 325